Międzynarodowa Konferencja Naukowa Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

          XVI   
          Międzynarodowa   Konferencja   Naukowa
          Kolegium   Nauk  o  Zarządzaniu  i  Jakości
          Uniwersytetu   Ekonomicznego  w  Krakowie

 

     Wiedza – Gospodarka – Społeczeństwo

 

CMQ 2024

KP1 Sesja plenarna konferencji CMQ2024: informacja

Szanowni Państwo,
jest nam niezmiernie miło, że postanowiliście uczestniczyć w naszej XVI Międzynarodowej Konferencji Naukowej Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie CMQ2024.
Startujemy w dniu 20 maja 2024 roku o godzinie 9:00.

Pierwszego dnia odbędą się cztery sesje naukowe polsko- i anglojęzyczne oraz pięć paneli eksperckich.
Drugiego dnia konferencji odbędzie się jedna sesja naukowa oraz siedem paneli eksperckich.

Zapraszamy!

Ważne terminy części plenarnej międzynarodowej konferencji CMQ2024

  • 10 maja 2024 – rejestracja uczestników w systemie konferencji plenarnej – link do formularza rejestracyjnego 
  • 10 maja 2024 – wniesienie opłaty za udział w konferencji plenarnej
  • 10 maja 2024 – rejestracja zamiaru wystąpienia w konferencji plenarnej – link do formularza wystąpienia
  • 15 maja 2024 – przekazanie prelegentom zasad wystąpienia na konferencji i przekazanie wzorca prezentacji
  • 17 maja 2024 – udostępnienie uczestnikom szczegółowego harmonogramu wraz z linkami dostępu na platformę Teams
  • 20 maja 2024 – obrady pierwszego dnia konferencji CMQ2024 w godz. 9:00-17:00
  • 21 maja 2024 – obrady drugiego dnia konferencji CMQ2024 w godz. 9:00-13:00
  • 31 maja 2024 – przekazanie certyfikatów dla zarejestrowanych uczestników konferencji CMQ2024