Międzynarodowa Konferencja Naukowa Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

          XVI   
          Międzynarodowa   Konferencja   Naukowa
          Kolegium   Nauk  o  Zarządzaniu  i  Jakości
          Uniwersytetu   Ekonomicznego  w  Krakowie

 

     Wiedza – Gospodarka – Społeczeństwo

 

Komitet organizacyjny:

Sprawy organizacyjne:  Mgr Anna Majka

Sprawy merytoryczne:  Prof. Janusz Nesterak      Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego CMQ2024

Publikacje:  Dr Angelika Wodecka-Hyjek

Sesja studencka:  Dr Zofia Gródek-Szostak, Prof. Agata Niemczyk

Promocja i kontakt z partnerami:  Dr Wojciech Szymla

Sprawy techniczne:  Jarosław Szczurek

Sprawy finansowe:  Mgr Katarzyna Kwaśnak