Międzynarodowa Konferencja Naukowa Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

          XVI   
          Międzynarodowa   Konferencja   Naukowa
          Kolegium   Nauk  o  Zarządzaniu  i  Jakości
          Uniwersytetu   Ekonomicznego  w  Krakowie

 

     Wiedza – Gospodarka – Społeczeństwo

 

CMQ 2024

Możliwości publikacyjne

1. Monografie polsko- i anglojęzyczne

Prace powstałe na podstawie referatów, przygotowane zgodnie z wymogami edytorskimi, po uzyskaniu pozytywnych recenzji zostaną opublikowane jako rozdziały polsko- i anglojęzycznych monografii naukowych wydanych przez wydawnictwa zamieszczone w wykazie MEiN (rozdział 20 pkt.). 

Monografie z konferencji CMQ2024 ukażą się do końca 2024 roku.

Monografie wydane w poprzednich edycjach konferencji CMQ można pozyskać na stronie konferencji w menu Monografie. Zachęcamy do lektury.

Uwagi edytorskie dotyczące tekstów przygotowywanych do monografii konferencyjnej.

Tekst do monografii należy dostarczyć w formie elektronicznej (MS WORD), w rekomendowanej objętości tekstu do 25 tys. znaków typograficznych ze spacjami (z tabelami, rysunkami i spisem bibliografii). Wskazówki dotyczące sposobu przygotowania tekstu zawarte są w formatce artykułu. 

Jeśli artykuł zawiera wykresy i rysunki należy dołączyć osobne, edytowalne pliki graficzne (prosimy pliki numerować w układzie: Rys1, Rys2, …).
W przypadku konieczności włączenia do artykułów skanów, uprzejmie prosimy o zastosowanie skanów wysokiej rozdzielczości.  

Bibliografię prosimy zamieścić po tekście głównym artykułu, stosując zasady stylu APA: https://apastyle.apa.org.

Na końcu artykułu prosimy uzupełnić notę bibliograficzną, zawierającą dane zamieszczone w formatce artykułu.

Do przygotowania artykułu do monografii prosimy wykorzystać formatkę pod nazwą: CMQ2024_paper_format.docx, którą można pobrać z linku lub poniżej. Znajdują się w niej style, które prosimy wykorzystać przy tworzeniu artykułu.

CMQ2024 Umowa licencji – wzór

Prawa autorskie do przekazanego artykułu należą do autorów,
a autorzy mogą zgłaszać i publikować swoje prace w innym miejscu,
jeśli pozwalają na to przepisy danej platformy publikacyjnej.

2. Czasopisma partnerskie

Komitet naukowy konferencji CMQ2024, przekaże autorom szczegółowe informacje o zasadach publikacji w czasopismach. 
Komitety redakcyjne czasopism dokonają kwalifikacji referatów w wybranych czasopismach.

Teksty powinny zostać przygotowanie zgodnie ze specyfiką czasopisma oraz z wymogami merytorycznymi i redakcyjnymi, wyznaczonymi przez redakcję wybranego czasopisma.

Niezależnie od tego warunkiem publikacji referatu we wskazanym czasopiśmie jest również uzyskanie pozytywnych recenzji (double-blind review).
Referaty w czasopismach zostaną opublikowane po konferencji, zgodnie z harmonogramami wydawniczymi czasopism.
Teksty do czasopism należy przygotować wyłącznie
w języku angielskim.

1.   Cracow Review of Economics and Management   (70 pkt.) ISSN 1898-6447, eISSN 2545-3238

2.     Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica (FoE)  (40 pkt.) ISSN 0208-6018, eISSN 2353-7663

3.     Journal of Public Governance  (40 pkt.) ISSN 2956-6061, e-ISSN 2956-6398

4.     Managerial Economics  (40 pkt.) ISSN 0137-5466,  eISSN 2300-2530

5.   Organization and Management / Organizacja i Kierowanie  (40 pkt.) ISSN 0137-5466; eISSN 2300-2530

6.    Social Entrepreneurship Review (SER)  (40 pkt.) ISSN 2720-7277

     Prosimy o deklarację wybranego czasopisma na etapie rejestracji abstraktu.
     Prosimy o przygotowanie artykułu zgodnie z wymogami redakcyjnymi wydawnictwa dla wybranego czasopisma.