Międzynarodowa Konferencja Naukowa Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

          XVI   
          Międzynarodowa   Konferencja   Naukowa
          Kolegium   Nauk  o  Zarządzaniu  i  Jakości
          Uniwersytetu   Ekonomicznego  w  Krakowie

 

     Wiedza – Gospodarka – Społeczeństwo

 

CMQ 2024

KS3 Sesja studencka CMQ2024: PROGRAM 23/05/2024

Ramowy program konferencji studenckiej

 

9.30-9.45        Otwarcie Studenckiej Sesji Naukowej

     dr hab. Bernard ZIĘBICKI, prof. UEK, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
     dr hab. Karolina KLECHA-TYLEC, prof. UEK, Prorektor ds. kształcenia i studentów
     dr hab. Janusz NESTERAK, prof. UEK, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego CMQ 2024
     dr Zofia GRÓDEK-SZOSTAK, dr hab. Agata NIEMCZYK, prof. UEK – Koordynatorki Studenckiej Sesji Naukowej

 

9.45-11.15      Część 1 – Studencka Sesja Posterowa

 1. Anna KUCHARCZYK (UEK) The impact of green innovations on the development of garment industry
 2. Daria KORDULEWSKA (UEK) Potencjał Republiki Kazachstanu
 3. Blanka BANACH (UEK) Sustainability development in hospitality
 4. Karolina JANUSZ (UEK) The agronomic solution to protect crops and simultaneously generate solar energy
 5. Maksym MALICHENKO (UEK) Game theory usage in economy
 6. Karolina KULISIEWICZ, Aina Kristina HOPPE (UEK) Smart city – opportunities and threats in the face of sustainable development
 7. Filip HARDEK (UEK) Greenwashing or genuine change? The truth behind “Sustainable”

 

11.30-13.15    Część 2 – Studencka Sesja Referatowa

 1. Szymon GŁOWNIA (UEK) Zarządzanie innowacjami na rynku motoryzacyjnym w dobie przemian energetycznych i ekologicznych
 2. Karolina SIWIEC (UW) Relacje pomiędzy ESG, a wynikami finansowymi spółek z regionu Europy Środkowo-Wschodniej  
 3. Kacper STABRYŁA-TATKO (WSZiB) Weryfikacja skuteczności analizy dyskryminacyjnej jako narzędzia predykcji upadłości przedsiębiorstw 
 4. Krzysztof RAJZER (UEK) Czy w Krakowie każdy może studiować? – Ocena możliwości studiowania w dobie kryzysów? 
 5. Malwina POŁEDNIK (UEK) Rainbow Tours SA jako studium przypadku budowania świadomości realizacji strategii CSR w opinii klientów biura 
 6. Natalia VALDES-NIEMIEC (UEK) Edukacja i świadomość społeczna jako kluczowe czynniki w promowaniu odpowiedzialnej konsumpcji energii w Małopolsce.

 

Zakończenie konferencji CMQ2024


                                                                                                  Link do programu w wersji pdf