Międzynarodowa Konferencja Naukowa Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

          XVI   
          Międzynarodowa   Konferencja   Naukowa
          Kolegium   Nauk  o  Zarządzaniu  i  Jakości
          Uniwersytetu   Ekonomicznego  w  Krakowie

 

     Wiedza – Gospodarka – Społeczeństwo

 

Monografie

Monografie 2017

KNOWLEDGE – ECONOMY – SOCIETY.
CHALLENGES AND TOOLS OF MODERN FINANCE AND INFORMATION TECHNOLOGY

Citation – Book I
KNOWLEDGE – ECONOMY – SOCIETY. CHALLENGES AND TOOLS OF MODERN FINANCE AND INFORMATION TECHNOLOGY,
Edited by: Paweł Ulman, Ryszard Węgrzyn, Piotr Wójtowicz
Publishing House: Foundation of the Cracow University of Economics, Cracow 2017
ISBN: 978-83-65907-09-7 (printed version)
ISBN: 978-83-65907-10-3 (on-line pdf)
Total number of pages: 184

Book I

Table of contents

Book I 2017

On-line PDF

KNOWLEDGE – ECONOMY – SOCIETY.
MANAGEMENT IN THE FACE OF CONTEMPORARY CHALLENGES AND DILEMMAS

Citation – Book II
KNOWLEDGE – ECONOMY – SOCIETY. MANAGEMENT IN THE FACE OF CONTEMPORARY CHALLENGES AND DILEMMAS,
Edited by: Andrzej Jaki, Bogusz Mikuła,
Publishing House: Foundation of the Cracow University of Economics, Cracow 2017
ISBN: 978-83-65907-11-0 (printed version)
ISBN: 978-83-65907-12-7 (on-line pdf)
Total number of pages: 411

Book II

Table of contents

Book II 2017

On-line PDF

KNOWLEDGE – ECONOMY – SOCIETY.
SELECTED PROBLEMS OF DYNAMICALLY DEVELOPING AREAS OF THE ECONOMY

Citation – Book III
KNOWLEDGE – ECONOMY – SOCIETY. SELECTED PROBLEMS OF DYNAMICALLY DEVELOPING AREAS OF THE ECONOMY,
Edited by: Renata Seweryn, Tomasz Rojek,
Publishing House: Foundation of the Cracow University of Economics, Cracow 2017
ISBN: 978-83-65907-13-4 (printed version)
ISBN: 978-83-65907-14-1 (on-line pdf)
Total number of pages: 345

Book III

Table of contents

Book III 2017

On-line PDF

KNOWLEDGE – ECONOMY – SOCIETY.
MACRO- AND MICROECONOMIC PROBLEMS IN THE KNOWLEDGE-BASED ECONOMY

Citation – Book IV (Students’ Book)
KNOWLEDGE – ECONOMY – SOCIETY. MACRO- AND MICROECONOMIC PROBLEMS IN THE KNOWLEDGE-BASED ECONOMY,
Edited by: Renata Oczkowska, Grażyna Śmigielska,
Publishing House: Foundation of the Cracow University of Economics, Cracow 2017
ISBN: 978-83-65907-25-7 (printed version)
ISBN: 978-83-65907-26-4 (on-line pdf)
Total number of pages: 136

Book IV

(Students' Book)
Table of contents

Book IV 2017

(Students' Book)
On-line PDF