Międzynarodowa Konferencja Naukowa Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

          XVI   
          Międzynarodowa   Konferencja   Naukowa
          Kolegium   Nauk  o  Zarządzaniu  i  Jakości
          Uniwersytetu   Ekonomicznego  w  Krakowie

 

     Wiedza – Gospodarka – Społeczeństwo

 

Monografie

Monografie 2015

KNOWLEDGE – ECONOMY – SOCIETY.
CHALLENGES OF CONTEMPORARY ECONOMIES IN THE FACE OF GLOBAL MARKET CONDITIONS

Citation – Book I
KNOWLEDGE – ECONOMY – SOCIETY.
CHALLENGES OF CONTEMPORARY ECONOMIES IN THE FACE OF GLOBAL MARKET CONDITIONS
Edited by: Ryszard Borowiecki, Andrzej Jaki, Paweł Lula
Publishing House: Foundation of the Cracow University of Economics, Cracow 2015
ISBN: 978-83-65173-28-7 (printed version)
ISBN: 978-83-65173-29-4 (on-line pdf)
Total number of pages: 250

Book I

Table of contents

Book I 2015

On-line PDF

KNOWLEDGE – ECONOMY – SOCIETY.
REORIENTATION OF PARADIGMS AND CONCEPTS OF MANAGEMENT IN THE CONTEMPORARY ECONOMY

Citation – Book II
KNOWLEDGE – ECONOMY – SOCIETY. REORIENTATION OF PARADIGMS AND CONCEPTS OF MANAGEMENT IN THE CONTEMPORARY ECONOMY,
Edited by: Bogusz MikułaTomasz Rojek
Publishing House: Foundation of the Cracow University of Economics, Cracow 2015
ISBN: 978-83-65173-30-0 (printed version)
ISBN: 978-83-65173-31-7 (on-line pdf)
Total number of pages: 520

Book II

Table of contents

Book II 2015

On-line PDF

KNOWLEDGE – ECONOMY – SOCIETY.
CHALLENGES AND DEVELOPMENT TRENDS OF MODERN ECONOMY, FINANCE AND INFORMATION TECHNOLOGY

Citation – Book III
KNOWLEDGE – ECONOMY – SOCIETY. CHALLENGES AND DEVELOPMENT TRENDS OF MODERN ECONOMY, FINANCE AND INFORMATION TECHNOLOGY,
Edited by: Anna MalinaRenata OczkowskaJarosław Kaczmarek
Publishing House: Foundation of the Cracow University of Economics, Cracow 2015
ISBN: 978-83-65173-32-4 (printed version)
ISBN: 978-83-65173-33-1 (on-line pdf)
Total number of pages: 520

Book III

Table of contents

Book III 2015

On-line PDF

KNOWLEDGE – ECONOMY – SOCIETY.
CHALLENGES FOR ENTERPRISES IN KNOWLEDGE-BASED ECONOMY

Citation – Students Book
KNOWLEDGE – ECONOMY – SOCIETY. CHALLENGES AND DEVELOPMENT TRENDS OF MODERN ECONOMY, FINANCE AND INFORMATION TECHNOLOGY,
Edited by: Renata OczkowskaGrażyna Śmigielska
Publishing House: Foundation of the Cracow University of Economics, Cracow 2015
ISBN: 978-83-65173-34-8 (printed version)
ISBN: 978-83-65173-35-5 (on-line pdf)
Total number of pages: 162