Międzynarodowa Konferencja Naukowa Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

          XVI   
          Międzynarodowa   Konferencja   Naukowa
          Kolegium   Nauk  o  Zarządzaniu  i  Jakości
          Uniwersytetu   Ekonomicznego  w  Krakowie

 

     Wiedza – Gospodarka – Społeczeństwo

 

Monografie

Monografie 2022

KNOWLEDGE – ECONOMY – SOCIETY.
BUSINESS CHALLENGES AND TRANSFORMATIONS IN THE DIGITAL AGE.

Citation book:

KNOWLEDGE – ECONOMY – SOCIETY.
BUSINESS CHALLENGES AND TRANSFORMATIONS IN THE DIGITAL AGE.
Edited by: Janusz Nesterak, Bernard Ziębicki
Publisher: Institute of Economics Polish Academy of Science
Warsaw 2022

ISBN 978-83-61597-88-9 (printed version)
ISBN 978-83-61597-89-6 (pdf on-line)
Total number of pages: 188

Book I 2022

ENG On-line PDF

WIEDZA – GOSPODARKA – SPOŁECZEŃSTWO.
WSPÓŁCZESNE WYZWANIA I ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ.

Cytowanie publikacji:

WIEDZA – GOSPODARKA – SPOŁECZEŃSTWO.
WSPÓŁCZESNE WYZWANIA I ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ.
Redakcja naukowa: Janusz Nesterak, Angelika Wodecka-Hyjek
Wydawnictwo: Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk – INE PAN
Warszawa 2022

ISBN 978-83-61597-90-2 (wersja drukowana)
ISBN 978-83-61597-91-9 (wersja elektroniczna pdf)
Liczba stron: 202

Book II 2022

POL On-line PDF

WIEDZA – GOSPODARKA – SPOŁECZEŃSTWO.
DOSKONALENIE I ADAPTACYJNOŚĆ ORGANIZACJI W OBLICZU WSPÓŁCZESNYCH WYZWAŃ.

Cytowanie publikacji:

WIEDZA – GOSPODARKA – SPOŁECZEŃSTWO.
DOSKONALENIE I ADAPTACYJNOŚĆ ORGANIZACJI W OBLICZU WSPÓŁCZESNYCH WYZWAŃ.
Redakcja naukowa: Andrzej Jaki, Bernard Ziębicki
Wydawnictwo: Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk – INE PAN
Warszawa 2022

ISBN 978-83-61597-92-6 (wersja drukowana)
ISBN 978-83-61597-93-3 (wersja elektroniczna pdf)
Liczba stron: 20

Book III 2022

POL On-line PDF

KNOWLEDGE – ECONOMY – SOCIETY.
Scientific monograph resulting from the scientific session of the CMQ2022 conference.

Cytowanie publikacji:

WIEDZA – GOSPODARKA – SPOŁECZEŃSTWO.
PRZEMYSŁ 4.0 W PRZEDSIĘBIORSTWACH. STUDIUM TEORETYCZNO-EMPIRYCZNE.
Redakcja naukowa: Agata Niemczyk, Janusz Nesterak, Zofia Gródek-Szostak
Wydawnictwo: Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk – INE PAN
Warszawa 2022

ISBN: 978-83-61597
Liczba stron: 115

Book IV 2022

(Students' Book)
Monografia on-line PDF

KNOWLEDGE – ECONOMY – SOCIETY.
Conference proceedings student’s poster session of the CMQ2022 conference.

Citation book:

KNOWLEDGE ECONOMY SOCIETY.
INDUSTRY 4.0 IN ENTERPRISES, LOCAL GOVERNMENTS AND NGOs
Edited by: Janusz Nesterak, Agata Niemczyk, Zofia Gródek-Szostak, Robert Szydło.
Publishing House: Foundation of the Cracow University of Economics
Cracow 2022

ISBN: 978-83-65907-69-1
Total number of pages: 37

Book V 2022

(Students' Book)
On-line PDF