Międzynarodowa Konferencja Naukowa Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

          XVI   
          Międzynarodowa   Konferencja   Naukowa
          Kolegium   Nauk  o  Zarządzaniu  i  Jakości
          Uniwersytetu   Ekonomicznego  w  Krakowie

 

     Wiedza – Gospodarka – Społeczeństwo

 

CMQ 2024

Terminy i opłaty

Zasady uczestnictwa i publikacji w konferencji CMQ2024

Ważne terminy związane z przebiegiem konferencji:

  10.05.2024  zarejestrowanie się uczestnika w systemie konferencyjnym link do formularza rejestracyjnego

  10.05.2024  wniesienie opłaty za udział w konferencji

  10.05.2024  rejestracja zamiaru wystąpienia w CMQ2024, wraz z tytułem i wskazaniem języka wystąpienia – link do formularza wystąpienia

  15.05.2024  przekazanie prelegentom zasad wystąpienia i wzorca prezentacji

  17.05.2024  udostępnienie szczegółowego harmonogramu konferencji wraz z linkami dostępu na platformę Teams

  20.05.2024 obrady pierwszego dnia konferencji

  21.05.2024  obrady drugiego dnia konferencji

  23.05.2024 obrady konferencji studenckiej

  31.05.2024  przekazanie certyfikatów uczestnikom konferencji

 

 

 

Ważne terminy związane z monografiami konferencyjnymi i czasopismami partnerskimi:

 15.04.2024 rejestracja w systemie konferencji tytułu artykułu do czasopism partnerskich – link do formularza zgłoszenia abstraktu   

 30.04.2024 rejestracja w systemie konferencji tytułu i abstraktu artykułu do monografii – link do formularza zgłoszenia abstraktu

 30.04.2024 potwierdzenie przyjęcia abstraktu artykułu do monografii i informacja dla autorów składających tekst do czasopism

 15.05.2024 zamieszczenie tekstu artykułu do czasopisma partnerskiego w systemie rejestracyjnym wybranego czasopisma

 02.06.2024 zamieszczenie tekstu artykułu do monografii w systemie rejestracyjnym konferencji (w pliku Word) – link do załączenia artykułu

 15.07.2024  przekazanie autorowi/-om treści recenzji artykułu przekazanego do monografii

 30.07.2024 naniesienie przez autora/-ów ewentualnych poprawek i ustosunkowanie się do uwag recenzenta 

 30.12.2024 wydruk i wysyłka monografii konferencyjnych

 
W przypadku czasopism partnerskich w/w terminy są ostateczne.
W przypadku monografii konferencyjnych istnieje możliwość indywidualnego ustalenia w/w terminów.
W razie pytań i sugestii, prosimy o kontakt na adres e-mail:  cmq@uek.krakow.pl

 

Opłaty konferencyjne

 700 zł     Opłata obejmuje:
                – udział online w konferencji, 
                – publikację w punktowanym wydawnictwie monograficznym z listy MN (20 pkt.) lub czasopiśmie naukowym (100/70/40 pkt.)
                 – możliwość wystąpienia na konferencji,
                 – certyfikat udziału w konferencji,
                 – certyfikat wystąpienia na konferencji.

  200 zł    Opłata obejmuje:  

                – udział online w konferencji, 

                 – możliwość wystąpienia na konferencji, 

                 – certyfikat udziału w konferencji, 

                 – certyfikat wystąpienia na konferencji.

 

Oferty specjalne:

      0 zł    Oferta specjalna dla pracowników naukowych Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości UEKktórzy nie posiadają uczelnianych
           lub zewnętrznych 
środków finansowych.

 

   400 zł   Oferta specjalna dla studentów Szkoły Doktorskiej UEK finansujących konferencje ze środków własnych. Opłata obejmuje:

                 – udział online w konferencji, 
           – publikację w punktowanym wydawnictwie monograficznym z listy MN (20 pkt. rozdz.) 
            – możliwość wystąpienia na konferencji,
            – certyfikat udziału w konferencji,
            – certyfikat wystąpienia na konferencji.

 

             Do opłat konferencyjnych doliczany będzie podatek VAT 23%.

 

             Uczestnik może być zwolniony z VAT, jeśli złoży stosowne oświadczenie, dostępne poniżej.
       Oświadczenie proszę przesyłać na adres e-mail: 
fundacja@uek.krakow.pl

             Pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, finansujący konferencję CMQ2024 ze środków UEK, nie muszą składać
        oświadczenia. Zostanie ono przygotowane przez kwesturę UEK i podpisane przez pracownika kwestury. 
  

W razie pytań związanych z płatnością i innymi sprawami finansowymi, prosimy o kontakt:


                           Mgr Katarzyną Kwaśniak
   nr tel.:   (+48) 12 293 74 63  
           e-mail:  fundacja@uek.krakow.pl

Wpłaty prosimy kierować do dnia 10 maja 2024 r. na konto:

Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Nr rachunku: 96 1600 1013 1821 3894 5000 0005

SWIIFT: PPABPLPK

(BNP Paribas Bank Polska S.A.)

W tytule przelewu prosimy podać: CMQ2024-Imię_Nazwisko