Międzynarodowa Konferencja Naukowa Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

          XVI   
          Międzynarodowa   Konferencja   Naukowa
          Kolegium   Nauk  o  Zarządzaniu  i  Jakości
          Uniwersytetu   Ekonomicznego  w  Krakowie

 

     Wiedza – Gospodarka – Społeczeństwo

 

Monografie

Monografie 2021

KNOWLEDGE – ECONOMY – SOCIETY.
BUSINESS DEVELOPMENT IN DIGITAL ECONOMY AND COVID-19 CRISIS

Citation book I:

KNOWLEDGE ECONOMY SOCIETY.
BUSINESS DEVELOPMENT IN DIGITAL ECONOMY
AND COVID-19 CRISIS
Edited by: Janusz Nesterak, Bernard Ziębicki
Publisher: Institute of Economics Polish Academy of Science
00-330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72
ISBN 978-83-61597-72-8 (printed version)
ISBN 978-83-61597-73-5 (pdf on-line)
Total number of pages: 300

Book I 2021

On-line PDF

WIEDZA – GOSPODARKA – SPOŁECZEŃSTWO
WYZWANIA WSPÓŁCZESNYCH ORGANIZACJI I GOSPODAREK

Cytowanie monografii II:

WIEDZA – GOSPODARKA – SPOŁECZEŃSTWO.
WYZWANIA WSPÓŁCZESNYCH ORGANIZACJI I GOSPODAREK
Redakcja naukowa: Andrzej Jaki, Bernard Ziębicki
Wydawnictwo: Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, 00-330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72
ISBN 978-83-61597-74-2 (wersja drukowana)
ISBN 978-83-61597-75-9 (wersja elektroniczna pdf)
Liczba stron: 304

Book II 2021

On-line PDF

WIEDZA – GOSPODARKA – SPOŁECZEŃSTWO
DYLEMATY I METAMORFOZY WSPÓŁCZESNEGO ZARZĄDZANIA

Cytowanie monografii III:

WIEDZA – GOSPODARKA – SPOŁECZEŃSTWO.
DYLEMATY I METAMORFOZY WSPÓŁCZESNEGO ZARZĄDZANIA
Redakcja naukowa: Janusz Nesterak, Angelika Wodecka-Hyjek
Wydawnictwo: Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, 00-330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72
ISBN 978-83-61597-76-6 (wersja drukowana)
ISBN 978-83-61597-77-3 (wersja elektroniczna pdf)
Liczba stron: 316

Book III 2021

On-line PDF

WIEDZA – GOSPODARKA – SPOŁECZEŃSTWO
KOMPETENCJE ABSOLWENTÓW STUDIÓW EKONOMICZNYCH WOBEC WYZWAŃ WSPÓŁCZESNEGO RYNKU PRACY

Cytowanie monografii IV:

WIEDZA – GOSPODARKA – SPOŁECZEŃSTWO.
KOMPETENCJE ABSOLWENTÓW STUDIÓW EKONOMICZNYCH WOBEC WYZWAŃ WSPÓŁCZESNEGO RYNKU PRACY
Redakcja naukowa: Joanna Kudełko, Małgorzata Tyrańska
Wydawnictwo: Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, 00-330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72
ISBN 978-83-61597-78-0 (wersja drukowana)
ISBN 978-83-61597-79-7 (wersja elektroniczna pdf)
Liczba stron: 183

Book IV 2021

On-line PDF

WIEDZA – GOSPODARKA – SPOŁECZEŃSTWO
WSPÓŁCZESNE WYMIARY RYZYKA W PRZEDSIĘBIORSTWACH
I JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Cytowanie monografii V:

WIEDZA – GOSPODARKA – SPOŁECZEŃSTWO.
WSPÓŁCZESNE WYMIARY RYZYKA W PRZEDSIĘBIORSTWACH
I JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
Redakcja naukowa: Zofia Gródek-Szostak, Agata Niemczyk
Wydawnictwo: Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej
ISBN 978-83-64377-48-8
Liczba stron: 126

Book V 2021

On-line PDF

KNOWLEDGE – ECONOMY – SOCIETY.
CONFERENCE PROCEEDINGS STUDENT’S POSTER SESSION

Citation book VI:

KNOWLEDGE ECONOMY SOCIETY.
CONTEMPORARY RISKS IN ENTERPRISES AND LOCAL GOVERNMENT UNITS
Edited by: Janusz Nesterak, Agata Niemczyk, Zofia Gródek-Szostak
Publishing House: Foundation of the Cracow University of Economics, Cracow 2021
ISBN: ISBN 978-83-65907-64-6 (pdf online)
Total number of pages: 69

Book VI 2021

On-line PDF

WIEDZA – GOSPODARKA – SPOŁECZEŃSTWO
WYZWANIA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W ORGANIZACJACH
PRYWATNYCH I PUBLICZNYCH

Cytowanie monografii VII:

WIEDZA – GOSPODARKA – SPOŁECZEŃSTWO.
WYZWANIA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W ORGANIZACJACH PRYWATNYCH I PUBLICZNYCH
Redakcja naukowa: Zofia Gródek-Szostak, Agata Niemczyk
Wydawnictwo: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
ISBN 978-83-65907-65-3 (pdf online)
Liczba stron: 59

Book VII 2021

On-line PDF