Międzynarodowa Konferencja Naukowa Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

          XVI   
          Międzynarodowa   Konferencja   Naukowa
          Kolegium   Nauk  o  Zarządzaniu  i  Jakości
          Uniwersytetu   Ekonomicznego  w  Krakowie

 

     Wiedza – Gospodarka – Społeczeństwo

 

CMQ 2024

KS1 Sesja studencka konferencji CMQ2024: opis i program

Konferencja studencka organizowana w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie 

Młodzi wobec wyzwań zrównoważonego rozwoju

Konferencja odbędzie się stacjonarnie w dniu 23.05.2024 (czwartek)

Już po raz piąty mamy przyjemność zaprosić studentów studiów licencjackich, magisterskich oraz  doktoranckich na konferencję organizowaną w ramach XVI Międzynarodowej Konferencji Naukowej Kolegium Nauk o Zarządzaniu  i Jakości Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie CMQ2024.

 

W tym roku hasłem przewodnim konferencji jest zrównoważony rozwój. Temat zrównoważonego rozwoju odmieniany jest już przez wszystkie przypadki i odnosi się do każdej dziedziny życia. Dlatego też rozmowy o nim nie są bezpodstawne. Jakżeby wyglądał świat, gdyby nie dbałość o zrównoważony rozwój? Wystarczy tylko przywołać pierwsze skojarzenie – skutki ocieplenia klimatu. A zatem dbałość o planetę Ziemię ujawniająca się w sprawnym zarządzaniu każdym sektorem gospodarki jawi się jako przesłanka do dyskusji na naszej konferencji.

Wobec powyższego zapraszamy studentów do podyskutowania jak przedsiębiorstwa, samorządy, organizacje radzą sobie z ideą zrównoważonego rozwoju. Czy jest to tylko modny slogan, czy realny problem, a może wyzwanie w dzisiejszej rzeczywistości?

Zapraszamy studentów studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich do podzielenia się Państwa opiniami na temat zrównoważonego rozwoju w praktyce działalności organizacji.

Tematyka sesji studenckiej konferencji CMQ2024

 • Zarządzanie innowacjami na rynkach branżowych
 • Gospodarka mieszkaniowa i jej relacje z przemianami społeczno-gospodarczym
 • Kapitał intelektualny w zrównoważonej gospodarce opartej na wiedzy
 • Koncepcja smart w rozwoju zrównoważonym miast, regionów, organizacji
 • Odnawialne źródła energii i odpowiedzialna konsumpcja
 • Regionalne uwarunkowania zrównoważonego rozwoju
 • Zrównoważone finanse przedsiębiorstw, samorządów, gospodarstw domowych
 • Zrównoważone miasta i regiony – czyli jakie?
 • Zrównoważone organizacje – co to znaczy?
 • Zrównoważony rozwój a obecne i przyszłe pokolenia
 • Zrównoważony rozwój rachunkowości
 • Zrównoważony rozwój w administracji publicznej
 • Zrównoważony rozwój wobec polityki Unii Europejskiej

Program Konferencji obejmować będzie wystąpienia uczestników w sesji posterowej oraz referatowej. Dla uczestników spoza Krakowa dostępna jest opcja hybrydowa.

Autorskie lub współautorskie (max. 3 osoby) postery powinny być przygotowane w języku angielskim i zapisane w formacie pdf. Będą one prezentowane stacjonarnie w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.
Zaakceptowane postery zostaną opublikowane w formie ebooka.

Z kolei 
autorskie lub współautorskie artykuły naukowe, przygotowane w języku polskim lub angielskim, ukażą się w recenzowanej monografii w formie ebooka z sygnaturą ISBN. Wybrane artykuły naukowe będą prezentowane w sesji referatowej konferencji. 

Takie monografie zostały wydane w ubiegłych latach https://cmq.uek.krakow.pl/01-home-pl/monografie/.

 

Komitet naukowy konferencji

      Prof. UEK dr hab. Bernard Ziębicki     – Dziekan KNoZiJ

      Prof. UEK dr hab. Janusz Nesterak    – Przewodniczący CMQ2024

      Prof. UEK dr hab. Agata Niemczyk     – Koordynator sesji studenckiej

      dr Zofia Gródek-Szostak                      – Koordynator sesji studenckiej

 

Ramowy program konferencji 23 maja 2024 roku

 

    09:45-10:00   otwarcie konferencji studenckiej CMQ2024

    10:00-11:15   prezentacja posterów (w j. polskim lub j.angielskim)

    11:15-11:30   przerwa, podczas której autorzy posterów udzielają odpowiedzi na zadawane pytania dotyczące posterów prezentowanych
                           w foyer holu budynku UEK, gdzie odbywają się obrady konferencji CMQ2024 

    11:30-13:00   prezentacja artykułów naukowych

    13:15-13:45   zakończenie konferencji studenckiej CMQ2024

Formularz rejestracji na konferencję.        Termin rejestracji do 15 marca 2024 roku.