Międzynarodowa Konferencja Naukowa Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

          XVI   
          Międzynarodowa   Konferencja   Naukowa
          Kolegium   Nauk  o  Zarządzaniu  i  Jakości
          Uniwersytetu   Ekonomicznego  w  Krakowie

 

     Wiedza – Gospodarka – Społeczeństwo

 

CMQ 2024

KS2 Sesja studencka konferencji CMQ2024: rejestracja – postery – artykuły

Ważne terminy

 • do 22 marca 2024 – rejestracja uczestników za pomocą formularza (przesłanie abstraktu posteru / abstraktu artykułu)
 • do 27 marca 2024 – kwalifikacja zgłoszenia
 • do 15 maja 2024:
  przesłanie pełnej wersji posteru w formacie PDF przygotowanej na formatce-posteru
  przesłanie artykułu naukowego do wygłoszenia w wersji PPT przygotowanej na formatce-prezentacji
  realizacja wpłat za artykuł naukowy przez studentów spoza UEK
 • do 18 maja 2024 – akceptacja przesłanych posterów
 • do 22 maja 2024 – dostarczenie posterów do pok. 157 paw.B (sekretariat katedry) lub pok. 160 paw.B
 • 23 maja 2024 – obrady konferencji studenckiej CMQ2024 – sesja posterowa i referatowa
 • do 27 maja 2024 – ostateczny termin przesłania artykułów zgodnych z wytycznymi zawartymi w formatce-artykułu

 

 Formatki konferencji studenckiej

    Formatka-posteru        – wzorzec do przygotowania posteru w języku angielskim 

    Formatka-prezentacji  – wzorzec do przygotowania prezentacji artykułu naukowego

    Formatka-artykułu       – wzorzec do przygotowania artykułu naukowego w j.angielskim/j.polskim

 

Opłaty

      – bezpłatne uczestnictwo w sesji posterowej wraz z publikacją posteru dla studentów UEK i studentów spoza UEK,

      – bezpłatne uczestnictwo w sesji referatowej dla studentów UEK i studentów spoza UEK,

      – bezpłatna publikacja artykułu w recenzowanej monografii (e-book) w wydawnictwie z listy Ministra Nauki dla studentów UEK,

      – 300 zł publikacja artykułu w recenzowanej monografii (e-book) w wydawnictwie z listy Ministra Nauki dla studentów spoza UEK.

Rachunek do wpłaty:

Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Nr rachunku: 96 1600 1013 1821 3894 5000 0005

SWIIFT: PPABPLPK

(BNP Paribas Bank Polska S.A.)

W tytule przelewu prosimy podać: CMQ2024-STUD-Imię_Nazwisko